Zpracování osobních údajů

✴ Webové stránky Jóga s Rádhou nepoužívají žádné cookies.

✴ Osobní údaje, které o vás shromažďuji jsou pouze vaše jména a emailové adresy. Vyjimečně to mohou být i telefonní čísla (omluvy, rychlé vzkazy atp.)

✴ V některých případech se vás mohu zeptat na váš zdravotní stav a vaše zkušenosti s jógou. Tyto informace nikde neshromažďuji a slouží jen pro posouzení dané situace.

✴ Žádné údaje o vás nepoužívám k jiným účelům než k občasnému rozesílání zpráv o připravovaných akcích.

✴ Nepřejete-li si tyto zprávy dostávat, napište mi, a váš kontakt zruším.

✴ Kdyby se vám cokoli nezdálo, tak mi prostě napište :-)


Storno podmínky víkendových kurzů

1. Pro rezervaci místa na víkendový kurz je nutné uhradit předem zálohu 1 000 Kč. Záloha je nevratná a slouží jako záruka pro pořádání kurzu a jeho organizaci. Pokud si účastník najde za sebe náhradu, je možné zálohu převést.

2. Celý účastnický poplatek je potřeba uhradit před začátkem akce po příjezdu a je podmínkou účasti.

3. Lze jej také uhradit celý předem do určitého data a získat tím „Early bird“ slevu. Nebude-li se účastnice moci zúčastnit kurzu a zaplatila celou částku předem tímto způsobem a oznámí svoji neúčast celé dva dny před začátkem konání kurzu, bude ji kurzovné vrácené ponížené o nevratnou zálohu 1000 Kč.

4. Při přerušení účasti během akce ze strany účastníka se kurzovné nevrací. Dojde-li ke zrušení akce ze strany pořadatele, budou peníze vráceny v plné výši.

Aby se daná akce mohla uskutečnit, je třeba, aby byl s dostatečným předstihem proveden minimální počet rezervací.


✴ Lóka samastha sukhino bhavantú ✴ Šťastné ať jsou všechny bytosti ve všech světech